CHIẾN LƯỢC TRỌNG TÂM

  • Sản phẩm: đáp ứng nhu cầu thị trường và tận dụng năng lực sẵn có trong lĩnh vực xây dựng, với tỷ trọng loại hình công trình – 40% dân dụng, 30% công nghiệp và dịch vụ, 30% hạ tầng.
  • Tập trung xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Đầu tư, sàng lọc nhân sự nhằm nâng cao hiệu suất công việc, trình độ tay nghề, hiệu quả quản lý và thi công.
  • Áp dụng công nghệ mới với độ chính xác cao, tốc độ nhanh, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm hệ số hao hụt, thời gian và thân thiện với môi trường. Nhằm tăng hiệu quả đầu tư và chất lượng thi công, quản lý dự án.
  • Cung cấp giải pháp tổng thể cũng như cơ sở dữ liệu của dự án từ công đoạn khảo sát, thiết kế tới thi công và bảo hành, vận hành dự án.
  • Chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác, nhà cung cấp có năng lực trong và ngoài nước.