PHÒNG THÍ NGHIỆM NANO

0

ptn

Chủ đầu tư: Phòng thí nghiệm Công nghệ Nano – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

Dự án: Phòng Thí nghiệm đánh giá chất lượng nước, thử nghiệm vi sinh, thử nghiệm hệ thống phát điện bằng pin nhiên liệu tại Bến Tre

Công việc được giao: Xây dựng mới

Quy mô công trình: 4 hạng mục (Nhà kính, khu vực sấy, khu vực cabon hóa, nhà kho) – D. tích 1000m2

Thời gian thực hiện: hoàn thành tháng 08/2016