PII-07-09 – Prince Resident – Novaland

0

Chủ đầu tư: Ô. Đặng Như Linh
Dự án: PII-07-09 – Prince Resident – Novaland
Địa chỉ:    17-19 Nguyễn Văn Trỗi–Q.PN – Tp. HCM
Công việc được giao: Hoàn thiện trong nhà
Quy mô công trình: 48m2
Thời gian thực hiện: Hoàn thành 12/2015