Samsung Electronics HCMC CE Complex

0

Chủ đầu tư: Cheil Inductries Inc Viet Nam Co., Ltd
Dự án: Samsung Electronics HCMC CE Complex
Địa chỉ: Khu công nghệ cao – Q.9 – Tp. HCM
Công việc được giao: Công tác BTCT: gói Nhà điều hành, Cổng số 8
Quy mô dự án: 15.000m2, 1 trệt + 2 lầu; 3.4 km hàng rào
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện