Trung tâm triển lãm Quy Hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

0

Chủ đầu tư: Ban quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm Quy hoạch Thành phố.
Dự án: Trung tâm triển lãm Quy Hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Lô I-19 Quảng trường Trung Tâm, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Công việc được giao: Hạng mục Be tông cốt thép.
Quy mô dự án: Trệt + 4 lầu (Kết cấu thép và Betong cốt thép)
Thời gian: tháng 05/2017.